Sipariş ve Teslimat

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ön Bilgilendirme Formu:

Taraflar ve Konu

İşbu sözleşme www.iyisurec.com internet sitesinden (bundan sonra ‘Site’ olarak anılacaktır)  satışsa sunulan ürün ve hizmetleri, (bundan sonra Uygulama olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-ge Binası No:215 Nilüfer BURSA adresinde bulunan Element Bilgisayar Yazılım Donanım Müşavirlik ve Destek Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, UYGULAMA ile ilgili özelliklerin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

1.Satılan ürün ve hizmetlerin tamamı ön ödemeli sipariş ile satın alınmaktadır. 

2.Fiyatlara KDV dahildir. Ancak Teknoloji Geliştirme Bölgesinde geliştirilen ürünler için KDV muaf olarak fatura kesilecektir. Satış fiyatları, bu muafiyet dikkate alınarak bildirilmektedir.

3.Ürün satış fiyatları, ürün sayfasında bildirilmediği sürece, eğitim, danışmanlık, destek hizmetleri gibi harici hizmetleri kapsamamaktadır.

4.Siparişiniz, ödeme gerçekleştiğinde kesinleşir.

5.SATICI, ALICI tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en fazla 30 gün içerisinde siparişi ifa etmekle yükümlüdür. Son kullanıcı lisansına konu ürün anahtarının teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

6.Bulut uygulama ücretleri, yıllık ücretlerdir ve uygulamanın on-line kullanımını sağlar. Güncellemelerden sürekli faydalanılır. Şirket içi lisans satışlı uygulamalarımız ise tek seferlik ödeme ile satın alma olarak gerçekleşir. Şirket içi lisans alımlarında, 1 yıl süre ile bakım, güncelleme hizmetleri satış fiyatına dahildir. Garanti süresi sonunda, işletme isterse bakım sözleşmesi ile yıllık güncelleme ve bakım hizmetleri almaya devam edebilir. Bu hizmet ürün  satış fiyatının %25' i olarak hesaplanır. 

7.SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürünün bedelini ve/veya ALICI‘yı borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

8.SATICI, ALICI‘yı yazılı olarak bilgilendirmek şartı ile haklı bir neden ile iş bu sözleşme konusu ürünü tedarik edemediği takdirde eşit kalitede ve fiyatta bir başka ürün ile değiştirilmesini önerebilir.


Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar ve Konu

İşbu sözleşme www.iyisurec.com internet sitesinden (bundan sonra ‘Site’ olarak anılacaktır)  satışsa sunulan ürün ve hizmetleri, (bundan sonra Uygulama olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-ge Binası No:215 Nilüfer BURSA adresinde bulunan Element Bilgisayar Yazılım Donanım Müşavirlik ve Destek Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, UYGULAMA ile ilgili özelliklerin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 1. Cayma Hakkı

SATICI, ALICI’ya aşağıdaki beyanda bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, iade faturasının aslı veya e-faturanın gönderilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez veya e-fatura SATICI’ya ulaşmaz ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

İş bu sözleşme dahilinde; Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mallar, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin mallar, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mallar, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin mallar, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 2. Genel Hükümler

2.1 ALICI, SİTE’de gösterilen UYGULAMANIN temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2 UYGULAMA’nın kullanıma açılması sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun satış bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, en geç 3 gün içinde UYGULAMA kapatılır.

2.3 ALICI UYGULAMA ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

Madde 3. Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.