• İnsan Kaynakları Özlük ve Maaş Yönetimi (Bulut) Yıllık Kullanım-5 kullanıcı

Sistemde bulunan tüm çalışanlar, tek bir havuzda toplanmış olup, kadro tipine göre erişim sağlamaktadır. Böylece farklı kadro tipindeki çalışanlar için ayrı modüllere ihtiyaç duymadan, tek ekranda istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz.

Özlük ve maaş bilgileri tamamen entegre bir şekilde çalışmaktadır. Özlük bilgilerinde yapılan tüm giriş ve değişiklikler, maaş için kaynak kabul edilmekte, tahakkuk bilgileri asıl kaynaktan alınarak en doğru en hızlı şekilde oluşturulmaktadır.


Personel ve özlük görev bilgileri


 • Web Tabanlı Yeni Nesil Uygulamalar
 • Bağımsız Veri Tabanı
 • Kullanıcı Dostu Arayüzler
 • Kurumsal Referanslar
 • Güvenilir Milli Yazılım
 • Sınırsız Kullanıcı İmkanı
 • Yirmi Yıllık Tecrübe
 • Güçlü Destek Hizmetleri

Sicil İşlemleri

 • Sicil Kart Bilgileri
 • İzin İşlemleri
 • Yıllık İzin Günü Belirleme
 • Personel İzin Devirleri
 • İzin Takip
 • Terfi İşlemleri
 • Terfi İşlemi
 • Terfi Engel İşlemleri
 • Eğitim İşlemleri
 • Lojman İşlemleri
 • Yemek Girişleri
 • Yardım İşlemleri

Sicil İşlemleri Maaş Takip Sistemi

Tahakkuka yansıyacak puantaj bilgileri, ilgili parametre veya kişi bilgilerinden yansıtılarak oluşmaktadır. çeşitli formatlarda bordro dökümleri (liste bordrodekont bordroicmal bordro) alınabilmektedir. Aynı zamanda oluşan maaş tahakkukları muhasebe modülüne otomatik bir şekilde veri sağlamaktadır.

Hatırlatma Servisi - Süreç Uyarı Sistemi

maaş takip programı hatırlatma servisi


Dış Entegrasyonlar

Genel Tanımlar

 • Mernis Nüfus ve Adres Bilgileri
 • SGK İşe Giriş-Ayrılış Bildirgeleri
 • Gelir İdaresi Beyanname
 • Entegrasyonları
 • PDKS Entegrasyonu

 • E-Fatura Uygulamaları

 • E-Defter Uygulamaları

 • Özel Web Servis

 • Entegrasyonları

işleyişi kolaylaştırmakta, kanuni zorunlulukları tek tuşla yerine getirebileceğiniz bir ortam sunmaktadır.

Genel Parametreler

 • Organizasyon/Teşkilat Yapısı
 • Kullanıcı Tanıtımı ve Yetkilendirme
 • Menü Yetkilendirme Rolleri
 • Rapor Yetkilendirme Rolleri
 • .Adres Bilgileri
 • Rapor Başlık ve İmza Bilgileri
 • Uyarı Sistemleri Organizasyonu

Rol tanımlamaları ile kullanıcı yetkilerini belirleyen uygulamamız, uyarı sistemleri ile doğru zamanda doğru kişiye gönderdiği sms veya mail organizasyonu sayesinde tüm işlerin takibinde size yardımcı oluyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Başvuru ve İşe Alım Süreçleri Yönetimi
 • Özlük Yönetimi
 • İzin Yönetimi
 • Dava Süreçleri Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Yardım Yönetimi
 • Maaş Yönetimi

Yazılımlarımız sadece maaş yapmanız amacı ile değil, personelinizle ilgili tüm bilgilere erişiminizi sağlamak amacı ile geliştirilen komple bir İnsan Kaynakları Yönetimi sunar.

Başvuru ve İşe Alım Süreçleri Yönetimi

 • Başvuru Girişi
 • Süreç Takibi
 • Onay ve Görevlendirme

Süreç tabanlı uygulamalarımız, başvuru ve işe alım süreçlerindeki tüm işlem adımlarınızın takibini yapmaktadır. Böylece hangi personel başvuru aşamasında, hangi personelin başvursu onaylandı ve hangi işte görevlendirildi gibi tüm süreci izlemenizi sağlar. Gerekli durumlarda personele sms gönderim hizmeti sunarak, evrakınız eksik veya başvurunuz onaylandı mesajları ile aday personel ile iletişiminizi sürekli canlı tutar.

Özlük Yönetimi

Tek bir ekrandan personelin tüm bilgilerine erişim sağlanması hedeflenmiştir. Öğrenim bilgileri sistemde tamamı tanımlı olan okul, fakülte, bölüm bilgileri İle ilişkilendirilmekte, diploma bilgileri ile birlikte tüm bitirdiği okul bilgilerini İzlememizi sağlamaktadır.Uygulamamız, personelinize verilen kimlik kartlarını sistem üzerinden basım yapmanıza imkan vermektedir.Sistemde personelinizin tüm görev geçmişini izleyebilir, özlük dosyasındaki evrakları, özlük dosya arşivinde saklayabilirsiniz.Personelinize verdiğiniz kurumsal telefon hatları için limit tanımlayabilir ve limit üstü kullanımların muhasebe entegrasyonunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamamız yöneticilerin personeli daha iyi tanıyabilmesini sağlayan CV kartını sistemdeki bilgilerden oluşturarak sunmaktadır.

İzin Yönetimi

 • Devreden İzin
 • Doğum İzni (Babalık)
 • Doğum İzni
 • (Kendi Doğum Yapan)
 • Evlilik İzni
 • Heyet Raporu
 • İş Kazası
 • Mazeret İzni
 • Ölüm İzni
 • Rapor
 • Refakat İzni
 • Saatlik İzin
 • Sendikal İzinler
 • Senelik İzin
 • Ücretsiz İzin
 • İzin Tipleri
 • İzin Türleri
 • Tatil Günleri
 • İzin Hak Dilimleri
 • Otomatik İzin Hakkı
 • Oluşturma
 • İzin Talepleri
 • İzin Onay Süreci
 • İzin Belgesi

Uygulamamız farklı izin türlerinin, ihtiyaca yönelik olarak parametrik şekildetanımlanabilmesini sağlamakta, tanımlanan izin türünde, devreden izin mi, izinden sayılmayacak gün bilgisi, en fazla kullanılabilecek gün ve saat bilgileri, saatlik izinlerde yemek kesintisi yapılacak mı gibi detaylı bilgilerle maaşhesabında değerlendirilen izin bilgisinin etkisi sistem tarafında belirlenmektedir. Ayrıca personelin çalıştığı yıl aralığına göre ne kadar kanuni izin hakkı olduğu sistemde tanımlanabilmekte ve işe başlama tarihine göre yıllık izin hakkı otomatik oluşmaktadır. Sistem web tabanlı olmasının avantajı ile, izin taleplerinin girişini, yetkili kişiler tarafından onaylanmasını ve bu sürecin izlenebilirliğini sağlamakta, izin takibini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Eğitim Yönetimi

 • Etkinlik Tipleri

 • Organizasyon Bilgileri

 • Katılımcı Bilgileri

Yardım Yönetimi

 • Ürün Bilgileri
 • Yardım Dönemleri

 • Birim Fiyatlar

 • Ünvana göre Yardım Bilgileri

 • Otomatik Yardım Dağıtımı

Uygulamamız, personelin katıldığı tüm eğitim ve sosyal etkinlikleri de sistem üzerinde takibini yapmanızı sağlar. Farklı türdeki (eğitim, kurs, seminer vs.) etkinlikleri tanımlayabilir, organizasyona ait bilgileri ve katılımcı personeli, katılımcıların değerlendirmelerini takip edebilirsiniz. Yardım Yönetimi uygulamalarımız ile personele verilen eğitim yardımları, ayni ve nakdi yardımların tamamı parametrik tanımlamalarla otomatik oluşturuluyor, maaş bilgileri ile entegre oluyor ve tüm yardım bilgilerini izleyebilir olmanızı sağlıyoruz.

İcra Yönetimi

 • Uygulama, farklı maaş tipleri (Normal Maaş, ikramiye, fark vs.) için hangi oranda icra kesintisi yapılabileceğini tanımlamanıza olanak sağlamaktadır.
 • İcra tahsilatları yapılırken; öncelik sıralamasında ilk sırada gelen icra kaydı oran olarak tanımlanmış ise uygulanacak oran ilgili icra için tanımlanmış özel de oran varsa bu oran hem kendisi için hem de sonraki oran olarak tanımlanmış icra kayıtları için de geçerli olur. Eğer genel de tanımlanmış o maaş tipi için bir oran tanımlanmış ise yine aynı şekilde hem kendisi hem de kendinden sonra gelen icra kayıtları için aynı oran uygulaması geçerlidir. Bu i şlemin amacı kesilecek oranın baştan tanımlanarak kesinti yapılacak tutarı belirlemektir. Orana göre belirlenmiş icra kesintisinden daha fazla bir tutar kesinti olarak uygulanmaz. Tutar olarak tanımlanmış muvafakatlı icralardan kesinti yapılırken uygulanan kural ise ilgili kişinin maaşını aşmayacak şekilde icra kesintisi yapılır.
 • Eğer maaşın üzerini aşan bir kesinti olursa parçalı tahsilat mantığı uygulanır. İlk sıradaki icra kaydı muvafakat ikinci sıradaki icra oran ise iki icranın kesintitoplamı maaşdan oransal olarak kesilecek icra tutarından büyük olamaz.
 • Tüm bu kural ve kontroller sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.
 • Kişilerin icra bilgileri, sırası, icra dairesi, icraya veren, tarih, ana para, tahsilat ve kalan borçlar liste ve grafik olarak izlenebilmekte, hangi maaş döneminde ne kadar kesinti tahsilatı yapıldığı gibi detay bilgilere erişim sağlanmaktadır.

Dava Süreçleri Yönetimi

Personelimizle ilgili dava süreçlerini de takip etmenizi sağlayan uygulamamız, dava tiplerini, mahkeme bilgilerini ve süreç aşamalarını parametrik olarak yönetebilmenizi sağlar. Böylece hangi dava ne aşamada gibi sorularınıza, cevapları sisteminiz sunacaktır.

Maaş Yönetimi

 • Mesai Saat Tanımlamaları
 • Dönem Tanımları
 • Yasal Tanımlar
 • Tehlike Sınıfları
 • Bölümler
 • Prim Ücretleri
 • Zam Grupları
 • Zam Bilgileri
 • Temel Ücretler
 • Günlük Puantajlar
 • Aylık Puantajlar
 • Tahakkuk ve Maaş Bilgileri
 • Banka Disketi Oluşturma

Sistemde maaş bilgilerinin oluşturulması, tamamen kaynaklardan çekilen güncel verilerle sağlanmaktadır. Bu aşamada ister günlük puantaj, ister aylık puantaj girişi kullanılabilmekte olup, günlük puantajlar otomatik olarak aylık puantajlara dönüşür. Tüm personele bordro dökümleri otomatik olarak mail adreslerine gönderilir. Uygulamamız farklı pdks cihazları ile de entegrasyon sağlayarak, günlük puantajların da otomatik oluşmasını sağlamakta, tek tuşla maaş bilgisi oluşturup, muhasebe ile entegrasyon sunmaktadır.

Raporlama

 • Dekont Bordro
 • İcmal Bordro
 • PDKS Raporları
 • Kesinti Listeleri
 • Yardım Listeleri
 • Öğrenim Durumları
 • Personel İletişim Listeleri
 • Görev Yerleri/Bilgileri
 • Aile Bireyleri
 • İşe Alım Listeleri
 • Banka Ödeme Listeleri

 • İzin Bilgileri
 • Disiplin Bilgileri
 • Kıdem Tazminatı Formu
 • Masraf Yerleri Bordrosu
 • Sendika Listesi
 • Yevmiye Listesi
 • Kan Grubu Listesi
 • Fazla Mesailer Listesi
 • Günlük Puantaj Listesi
 • Matrah Listesi
 • İşe Giriş Bildirge Listesi
 • İşten Ayrılış Bildirge Listesi
 • Eğitim Listeleri


Uygulamalarımız kullanıcı sayısı, bulut kurulum, server kurulum ve open source (kaynak kodlu) seçenekleri ile işletmenize uygun farklı alternatiflerde sunulmaktadır. Tüm uygulama seçeneklerimiz ve fiyatlarını fiyat-listesi 'nden inceleyebilirsiniz.  

Detaylı bilgi ve sunum talepleriniz için;

destek@elementbilgisayar.com.tr 

https://elementbilgisayar.com.tr/ 

0 (224) 280 85 55
0 (532) 330 70 75


Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Doğrulama Kodu

İnsan Kaynakları Özlük ve Maaş Yönetimi (Bulut) Yıllık Kullanım-5 kullanıcı

 • $1.990,00


Benzer Ürünler

İnsan Kaynakları Özlük ve Maaş Yönetimi (Bulut) Yıllık Kullanım-5 kullanıcı

İnsan Kaynakları Özlük ve Maaş Yönetimi (Bulut) Yıllık Kullanım-5 kullanıcı

Sistemde bulunan tüm çalışanlar, tek bir havuzda toplanmış olup, kadro tipine göre erişim sağlamakta..

$1.990,00

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim - Bulut uygulama - Yıllık kullanım- 5 Kullanıcı

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim - Bulut uygulama - Yıllık kullanım- 5 Kullanıcı

Origami Kurumsal Karne; Stratejik Plan, Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik modeli gibi işletmele..

$990,00

Etiketler: İnsan Kaynakları Özlük ve Maaş Yönetimi, İk, insan kaynakları, ik yazılımı, insan kaynakları yazılımı, maaş yazılımı, maaş programı