Günümüzde işletmeler artık çok karmaşık pazar yapılarıyla rekabet etmek zorundadır. Bu karmaşık pazar yapısı; işletmeleri, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmada kullanacakları yöntemleri en iyi şekilde belirlemeye itmektedir.

Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme Sistemi, bir işletmenin tanımlamış olduğu vizyon, misyon ve stratejisinin, daha kolay anlaşılabilir olan performans ölçüm kriterlerine dönüştürülmesini sağlar. Böylece stratejik ölçüm ve yönetim sistemi için gerekli olan temel çerçeve elde edilmiş olacaktır.

Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme Sistemi, işletme hakkında bilgi veren birçok ölçüm değerleri arasında karmaşık bağlantılar kurmak yerine sebep-sonuç ilişkileri ile işletmenin izlemesi gereken yolu ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme Sistemi bir hizmet kuruluşuna uygulanacaktır. 

Yazının devamı için linki tıklayın.

Kaynak: acikerisim.deu.edu.tr - Helin Çelik


Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Süreç Yönetimi ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama
Bu çalışmada öncelikle süreç iyileştirme üzerine literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür çalışmasında sürecin tanımı, süreç haritalama yönte...
Teknolojinin İmkanları İle Uzaktan Çalışma, Yakından Bile Daha Verimli Olabilir.
Uzaktan çalışma kavramı, pandemi ile birlikte hayatımıza girdi ve bundan sonra da pek çıkacak gibi görünmüyor. ...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!