Her geçen gün değişen dünyada müşterilerinin talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak firmaların başarıya ulaşmak için en büyük amacı olmuştur. Bu amaçla olumlu yönde sürekli değişimi yakalamak, işletmeler için zorunlu hale gelmiş ve birbirleri arasında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşturmuştur.

Doğru yönetim sistemlerinin uygulanması, teknolojinin takibi, bilgiye hızlı ulaşım başarının sürdürülebilirliği bağlamında büyük önem taşımaktadır. Bekleme süreleri kısalmakta, üretim ve hizmet döngüsü artmakta, pazarda hızla yer almakta, kısa sürede çözümlere ulaşılmakta, kısacası verimlik arttırılarak maliyetler düşürülmektedir.

Bilgiye hızlı ulaşım amacıyla geliştirilmekte olan yazılım programları farklı sektörlere ve farklı veri tabanlarına her saniye milyonlarca değişik veri girişi yapılmasına olanak sağlamaktadır. Hedef doğru analiz edilmiş, doğru süreçler sonucu elde edilmiş güvenilir verilerin veri tabanlarında saklanarak tam zamanında güvenilir, doğru bilgiyi üretebilmektir.

Yazının devamı için tıklayın.

Kaynak: acikerisim.ticaret.edu.tr - Harun Dumantepe

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Turizm İşletmelerinde Performans Karnesi
“Kurumsal Performans Karnesi” olarak isimlendirilen Balanced Scorecard’a göre kurumsal performans; finans, müşteri, iç işlemler, öğrenme ve gelişme bo...
Kobilerde Stratejik Planlama
Küresel ölçekte yoğun rekabet ortamı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli doğru ve zamanında ulaşan bilgi ihtiyacını arttırmakta...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!