“Kurumsal Performans Karnesi” olarak isimlendirilen Balanced Scorecard’a göre kurumsal performans; finans, müşteri, iç işlemler, öğrenme ve gelişme boyutlarıyla ele alınmalıdır. Kurumsal Performans Karnesi işletmelerin, ölçme ve değerleme esasına dayalı bir stratejik yönetim sistemi ile yönetilmelerini önermektedir.
Bu çalışma kurumsal performans karnesi yönteminin termal turizm işletmelerinde nasıl oluşturulabileceğine yol gösteren süreç ile kendi özgün yapılarına uyarlayarak kullanacakları örnek amaç ve ölçütleri içeren bir model ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın içeriğini oluşturan veriler, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, termal turizm işletmelerinin kendi kurumsal performans karnelerini oluştururken kullanabilecekleri örnek amaçlar ve bu amaçları test etmeye yönelik örnek ölçütler ayrı ayrı tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışmada kurumsal performans karnesinin termal turizm işletmelerinde kullanılabilecek uygun, yararlı ve yeterli bir model olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yazının devamı için tıklayınız.

Kaynak: Kaynak: dergipark.org.tr- Yrd.Doç.Dr.Cemal Gençay

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

E-ticarette süreç yönetimi
İnternet kullanımının artmasıyla gelişen e-ticaretin günümüzde toplam ticaret hacmindeki payı artış göstermektedir. Erişim kolaylığı ve arttırılan güv...
Sağlık kuruluşlarında süreç iyileştirme
Her geçen gün değişen dünyada müşterilerinin talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak firmaların başarıya ulaşmak için en büyük amacı olmuşt...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!