İnternet kullanımının artmasıyla gelişen e-ticaretin günümüzde toplam ticaret hacmindeki payı artış göstermektedir. Erişim kolaylığı ve arttırılan güvenlik koşulları eticaret katılımcılarının da sayısının artmasına sebebiyet vermektedir. Elektronik ticaretin bireylere sunduğu kolaylıkların yanı sıra işletmeler için de oluşturduğu maliyeti düşürme, verimliliği arttırma, zamandan tasarruf ve uluslar arası pazarlara ulaşma gibi avantajları yadsınamaz boyutlardadır.

Bu avantajlar ve katılımcı yoğunluğu geleneksel ticaret yapan işletmelerin elektronik ticarete yönelmesinde baskı kurmaktadır. Elektronik ticarette ki sirkülasyon ve müşteri beklentilerinde gerçekleşen artış işletmelerin büyümeye gitmesini gerektirmektedir. Büyüme aşamasında en yaygın sorunsal ise depolama alanıdır. Bu bağlamda, çalışmada e-ticarette büyümeyle gelişen depo sorunları süreç iyileştirme teknikleri ile incelenmektedir. 

Yazının devamı için tıklayın.

Kaynak: acikerisim.ticaret.edu.tr - Hatice Aksoy

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve İç Denetimin TKY'deki rolü
Toplam kalite yönetimi (TKY) müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin tespit edilerek tam ve ekonomik şekilde karşılanmasını amaçlayan, kal...
Turizm İşletmelerinde Performans Karnesi
“Kurumsal Performans Karnesi” olarak isimlendirilen Balanced Scorecard’a göre kurumsal performans; finans, müşteri, iç işlemler, öğrenme ve gelişme bo...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!