Toplam kalite yönetimi (TKY) müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin tespit edilerek tam ve ekonomik şekilde karşılanmasını amaçlayan, kalitenin oluşturulmasını, sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlayacak bir yönetim anlayışıdır. Klasik yönetim anlayışında iç denetim mali nitelikteki faaliyetlerle mali nitelikte olmayan faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlemesinin yapıldığı bir faaliyet türüdür.

TKY ile birlikte iç denetimden sadece kendini yineleyen ve bu anlamada işletmede toplam kalite yönetim felsefesinin yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunan aktif bir rol alması beklenmektedir.

Çalışmanın sonucunda; toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimseyen şirketlerde iç denetçinin rolünün yeniden tanımlanmasının bir gereklilik olduğu belirlenmiştir. Böylece, iç denetim fonksiyonu toplam kalite yönetimi uygulamalarının etkin ayağını oluşturacaktır.

Yazının devamı için tıklayın.

Kaynak: dergipark.org.tr - Dr.Tuğçe Uzun Kocamış

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Toplam Kalite Yönetimi
TKY Nedir? • Klasik yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan, gelişen ve gelişimine devam etmekte olan modem ve etken yönetim anlayışının bugün...
E-ticarette süreç yönetimi
İnternet kullanımının artmasıyla gelişen e-ticaretin günümüzde toplam ticaret hacmindeki payı artış göstermektedir. Erişim kolaylığı ve arttırılan güv...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!