TKY Nedir • Klasik yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan, gelişen ve gelişimine devam etmekte olan modem ve etken yönetim anlayışının bugünkü adıdır. • 2. Dünya savaşı sonrasında Japonya’da elde edilen başarıları, 70’li yılların sonunda, 80’li yılların başında kendilerine adapte etmek isteyen ABD firmalarınca dünya çapında etki gösteren yeni bir yönetim akımına dönüşmüştür.

Miyauchi’ye göre: TKY • Bir kuruluş içinde kaliteyi odak alan, kuruluşun bütün üyelerinin katılımına dayanan müşteri memnuniyeti yolu ile uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımıdır.

Neden Toplam?

• Tüm çalışanların katılımı (Kalite herkesin sorumluluğundadır)

• Yapılan işlerin tüm yönleri

• Tüm müşteriler

• Tüm üretilen ürünler (mal ve hizmetler)

Neden Kalite?

• Kalite; müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmaktır.

Neden Yönetim?

• Yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması

• Şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması

Yazının devamı için tıklayın.

Kaynak: web.bilecik.edu.tr - Bülent Turan

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Süreç Yönetimi, Hedefler ve Performans Göstergeleri
1. Kurumsal performans (temel tanım ve kavramlar) 2. Kurumsal performansın ölçülmesi (nedeni ve önemi) 3. Kamuda kurumsal performans ölçme sorunları...
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve İç Denetimin TKY'deki rolü
Toplam kalite yönetimi (TKY) müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin tespit edilerek tam ve ekonomik şekilde karşılanmasını amaçlayan, kal...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!