1. Kurumsal performans (temel tanım ve kavramlar)

2. Kurumsal performansın ölçülmesi (nedeni ve önemi)

3. Kamuda kurumsal performans ölçme sorunları

4. Süreç yönetimi

5. Süreç odaklı yaklaşım bağlamında süreç takımları

6. Süreç hedeflerinin tespiti

7. Süreçlerde performans göstergelerinin tespiti

8. Kurumsal performansın ölçülmesi Kurumsal performansın ölçülmesi

9. Kurumsal performansın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

10. Bilgiden stratejiye ulaşma (Balanced Scorecard giriş düzeyi bağlama)

11. Sonuç ve değerlendirme

Yazının devamı için tıklayın.

Kaynak: beyaznokta.org.tr - Yrd.. Doç. Dr. T. Erman Erkan

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Denetim Şirketlerinde Performans Ölçümü
Çok boyutlu performans ölçüm yöntemleri, geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin eksiklerini gidermek amacıyla finansal verilerin yanında finansal o...
Toplam Kalite Yönetimi
TKY Nedir? • Klasik yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan, gelişen ve gelişimine devam etmekte olan modem ve etken yönetim anlayışının bugün...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!