Çok boyutlu performans ölçüm yöntemleri, geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin eksiklerini gidermek amacıyla finansal verilerin yanında finansal olmayan verileri de kullanarak tam bir değerleme imkânı sunan sistemlerdir. 
Dengeli Puan Kartı (DPK), çok boyutlu performans ölçüm yöntemlerinden bir tanesidir. Örgütsel strateji ile operasyonel ölçütleri birbirine bağlayan bir çerçeve içinde, geleneksel performans ölçütlerini gelecekteki finansal performansın temel göstergeleriyle bir araya getiren DPK, bir performans ölçüm ve yönetim sistemi olarak değer kazanmış, strateji geliştirme ve değerlendirme süreçleri için temel bir organizasyon aracı haline gelmiştir. Hizmet sektöründe çıktıların soyut verilere dayanması ve buna bağlı olarak performans ölçümünün zorluğu nedeniyle, çok boyutlu yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, denetim şirketlerinde DPK yaklaşımı ile performans ölçümüne ilişkin bir uygulama yapılmıştır. 

Yazının devamı için tıklayınız.

Kaynak: Kaynak: dergipark.org.tr - R.Şebnem Yaşar

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri
Niçin değişim? • Rekabet edebilirliği sürdürmek, artırmak için • İç-dış rakiplerden daha iyi olabilmek için • Müşterilere gereksinimlerini aşan ürü...
Süreç Yönetimi, Hedefler ve Performans Göstergeleri
1. Kurumsal performans (temel tanım ve kavramlar) 2. Kurumsal performansın ölçülmesi (nedeni ve önemi) 3. Kamuda kurumsal performans ölçme sorunları...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!