Amaç;
Kamu Yönetimi reformu sürecinde,Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü “Yerel Yönetimler” de
• Temel girdi, kavramları ve tüm süreci paylaşmak
• Dil ve anlayış birliği oluşturmak
Kapsam
• Kamu Yönetimi, sorunlar ve yeni Yerel Yönetim anlayışı
• Strateji
• Stratejik Yönetim
• Planlama Akımları
• Stratejik Yönetim Süreci
– Mevcut durum analizi
– Fark analizi
– Çevre (PESTS) analizi
– Sektör ve rakip analizi
– SWOT analizi

Yazının devamı için tıklayınız.

Kaynak: Kaynak: tepav.org.tr - Ersin Uygur - TÜSSİDE

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Değer Temelli Pazarlama Anlayışında Balanced Scorecard'ın Stratejik Önemi
Sanayi devrimi, 20’inci yüzyılın sonlarında yerini “Bilgi Çağı” adı verilen yeni bir döneme bırakmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle bilgi çağında y...
Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri
Niçin değişim? • Rekabet edebilirliği sürdürmek, artırmak için • İç-dış rakiplerden daha iyi olabilmek için • Müşterilere gereksinimlerini aşan ürü...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!