Sanayi devrimi, 20’inci yüzyılın sonlarında yerini “Bilgi Çağı” adı verilen yeni bir döneme bırakmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle bilgi çağında yaşanan rekabet, müşteri anlayışını ve müşteri ilişkilerini değiştirmiş, yeni bir pazarlama yaklaşımı ve yönetim modelini gerekli kılmıştır. Literatür araştırmasına dayanan bu makalede, hem müşteri değerine hem de hissedar değerine odaklanan değer temelli pazarlama ile stratejiyi açıklığa kavuşturan ve stratejiyi eyleme dönüştüren, ölçme esasına dayanan stratejik bir yönetim sistemi olan Balanced Scorecard (BSC) arasındaki ilişki incelenmiştir. İşletmenin finansal, pazarlama ve organizasyonel değer amaçlarının yönetilmesiyle ilgilenen değer temelli pazarlama, BSC yönetim modelinin finansal, müşteri, iç süreçler ile öğrenme ve gelişme boyutlarıyla tam bir uyum göstermektedir. Bu anlamda değer temelli pazarlamanın uygulanabilmesinde BSC stratejik bir öneme sahiptir. Bilgi çağında rekabet üstünlüğü yakalamak isteyen işletmeler, değer temelli pazarlama stratejisini, bilgi çağının yönetim modeli olan BSC ile daha etkin kullanacaktır. 

Yazının devamı için tıklayınız.

Kaynak: Kaynak: istanbul.edu.tr - Ruziye Cop - Mustafa Bekmezci

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Süreç Yönetimi ve İç Kontrol
Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi' nin Süreç yönetimi ve iç kontrol konulu sunumunu içerir....
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Çalışma Programı
Amaç; Kamu Yönetimi reformu sürecinde,Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü “Yerel Yönetimler” de • Temel girdi, kavramları ve tüm süreci paylaşmak •...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!