Süreç Yönetimi; Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin,tedarikçilerinin, müşterilerinin, vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler alınarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.
Devamı için tıklayın.Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Çok boyutlu performans değerleme modelleri ve bir Balanced Scorecard uygulaması
Günümüzde karmaşık ortamlarda rekabet eden işletmelerin başarılı olmalarında etkin bir performans değerleme sisteminin önemi büyüktür. Başarıyla uygu...
Değer Temelli Pazarlama Anlayışında Balanced Scorecard'ın Stratejik Önemi
Sanayi devrimi, 20’inci yüzyılın sonlarında yerini “Bilgi Çağı” adı verilen yeni bir döneme bırakmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle bilgi çağında y...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!