Günümüzde karmaşık ortamlarda rekabet eden işletmelerin başarılı olmalarında etkin bir performans değerleme sisteminin önemi büyüktür. Başarıyla uygulanan bir performans değerleme sistemi, firma başarısının sürekli izlenmesini sağlamaktadır. Çalışmada öncelikle performans, örgütsel performans, örgütsel performansın boyutları ile ilgili kavramsal çerçeve ortaya çıkarılmış, daha sonra geleneksel performans değerleme yöntemleri ve bu yöntemlerin eksikliklerini gidermeye yönelik geliştirilen çok boyutlu performans değerleme yöntemlerine yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca çok boyutlu performans değerleme modellerinden Balanced Scorecard spesifik olarak incelenmiş, Afyon Özdilek Balanced Scorecard oluşturularak, performans değerlendirmesi yapılmıştır. 

Yazının devamı için tıklayınız.

Kaynak: Kaynak: acikerisim.aku.edu.tr - Ender Tunçer

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Kamuda Performans Yönetimi
Kamuda performans yönetimi uygulamasıyla asıl hedeflenen kamusal kaynakların etkililiği ve verimliliğini sağlayıp, hizmet alıcılarına daha kaliteli hi...
Süreç Yönetimi ve İç Kontrol
Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi' nin Süreç yönetimi ve iç kontrol konulu sunumunu içerir....
Leave a comment
Note: HTML is not translated!