Bu çalışmada, ülkemiz tarım sektörü açısından önemli konumda bulunan kooperatiflerin kurumsal performanslarında artış sağlayacak, yöneticiler için karar verme süreçlerine katkıda bulunacak ve kooperatiflerin kendi yapılarına uyarlayarak kullanabilecekleri çok boyutlu ölçme ve değerlendirme sistemini baz alan kurumsal performans karnesi oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında verilerin elde edilmesinde kullanı- lan anket formu yöneticilerden oluşan 5 kişilik bir çalışma grubu ile yapılan 9 haftalık çalışmalar sonucu oluş-turulmuştur. Sonrasında anket formu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve 17 Bölge Birliğinde çalışan 140 yöneticiye gönderilmiştir. Yöneticiler tarafından 105 ankete geri dönüş yapılmıştır. Çalışma sonucunda tarımsal kooperatiflerde finansal ve ortak boyutunun ön planda olduğu, öğrenme ve gelişme boyutunun arka planda kaldığı tespit edilerek, konuya yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Devamı için --> http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/f53a/c031/120b/5d5f8c581c844.pdf?

Kaynak: dergipark.org.tr - Abdulkadir Fasal - Özlem Balaban

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Origami Kurumsal Karne Raporlama

Performans ölçüm yöntemleri ile kurumsal karne yaklaşımı
Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değe...
Kamuda Performans Yönetimi
Kamuda performans yönetimi uygulamasıyla asıl hedeflenen kamusal kaynakların etkililiği ve verimliliğini sağlayıp, hizmet alıcılarına daha kaliteli hi...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!