Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değerleme modellerine yer verilmiş ve finansal performans değerleme modellerini yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak stratejik değerleme modeli olan çok boyutlu performans değerleme modeli kurumsal karne yaklaşımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kurumsal karne yaklaşımı bünyesinde müşteri, iç değerlendirme ve sürekli öğrenme sürecini bünyesinde barındırmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sadece kar maksimizasyonu ile mümkün olmadığı, yasal, vakalar ve ölçüm yöntemlerine uyum kapsayan vaka matrisinin gerekliliği ve risk odaklı iç denetim organizasyonu tarafından kullanılması ilgili matrisin, kurumsal karne yaklaşımının yeni bir boyutu olarak yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Devamı için --> http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/imported/1023000103/1023000095.pdf?

Kaynak: dergipark.org.tr - Yard.Doç.Dr.Mustafa Çanakçıoğlu- Dr.Mahmut Demirbaş

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Origami Kurumsal Karne Raporlama

Performans esaslı bütçeleme sisteminde balanced scorecard kullanımı
Günümüzde işletmeler, kaynakları optimal şekilde fonksiyonlarına göre dağıtabilecekleri alternatif yöntem arayışı içerisindedirler. Bu arayış, uzun v...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri için Kurumsal Performans Karnesi Önerisi
Bu çalışmada, ülkemiz tarım sektörü açısından önemli konumda bulunan kooperatiflerin kurumsal performanslarında artış sağlayacak, yöneticiler için ka...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!