Günümüzde işletmeler, kaynakları optimal şekilde fonksiyonlarına göre dağıtabilecekleri alternatif yöntem arayışı içerisindedirler. Bu arayış, uzun vadeli stratejilerle, kaynakların kullanımı arasında ilişki kuran performans esaslı modellere doğru yönelimi ön plana çıkarmıştır.

Bu amaçla “performans yönetimini” esas alan performans esaslı bütçe modeli kullanılmaktadır. Ancak performans esaslı bütçenin mevcut uygulamalarında, stratejilerin yerleştirilmesi ile ilgili önemli bir problemi bulunmaktadır. Bölümler itibariyle birbirleriyle bağlantılı olmayan strateji tespitleri, kaynakların verimsiz kullanımı sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle performans esaslı bütçenin planlama sürecinde, stratejiler arasında neden-sonuç ilişkisini kurarak, örgütün finansal stratejilerine katkı sağlamayan boş (gereksiz) stratejilerin elimine edilmesini sağlayacak bir modele ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca performans esaslı bütçelerin özel sektör firmalarına uygulanabilmesi için faaliyet ve finansal bütçelerle ilişkisinin kurulması gerekmektedir.

Devamı için --> http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2415/279117.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kaynak: acikerisim.selcuk.edu.tr - Ali Erbaşı

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Origami Kurumsal Karne Raporlama

Lojistikte Dengeli Skor Kartı Uygulanabilirliği
Lojistik Sektörü sürekli bir değişim içerisinde ve lojistik hizmetleri talep edenler, daha ziyade bu hizmetleri optimizasyon konusu için talep etmeye ...
Performans ölçüm yöntemleri ile kurumsal karne yaklaşımı
Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değe...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!