Lojistik Sektörü sürekli bir değişim içerisinde ve lojistik hizmetleri talep edenler, daha ziyade bu hizmetleri optimizasyon konusu için talep etmeye başladılar. Bu nedenledir ki süreç maliyeti, döngü süresi ve kaliteyle ilgili sayısal göstergeler, sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirebilmek için lojistik yönetimi tarafından dikkate alınması gereken noktalardır.

Bu çalışmada Dengeli Skor Kartı kavramı açıklanırken, kavramın temelini teşkil eden finansal boyut, müşteri boyutu, süreç ve çalışan boyutları lojistik açıdan araştırılmış, aynı zamanda konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve Dengeli Skor Kartının lojistikteki uygulanabilirliği incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda uygulamanın nasıl yapılacağına dair bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Devamı için --> http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi40/ERUJFEAS_Jun2012_21to41.pdf

Kaynak: erciyes.edu.tr - Caner Cebeci

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Origami Kurumsal Karne Raporlama

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim
Origami Kurumsal Karne uygulamaları; Balanced Scorecard, EFQM, stratejik planlama gibi işletmelere değer katan çeşitli yönetim modellerine uygun yapıd...
Performans esaslı bütçeleme sisteminde balanced scorecard kullanımı
Günümüzde işletmeler, kaynakları optimal şekilde fonksiyonlarına göre dağıtabilecekleri alternatif yöntem arayışı içerisindedirler. Bu arayış, uzun v...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!