Başarı için sadece işi doğru yapmak yeterli değildir. Doğru işi de yapıyor olmak gerekir.

Doğru işi yapmak ise Stratejik Yönetimin konusudur.

Yapılan araştırmalar, performans yönetimi ve karar verme konusunda kullanılan ölçütlerin %60 oranında finansal olduğunu gösteriyor.

Son yıllara kadar şirketler kurumsal performanslarını, gelir tablosu, bilanço, ve nakit akım tablosu gibi geleneksel performans değerleme yöntemlerini kullanarak sadece “kârlılık” ve “büyüme” gibi daha finansal göstergeler kullanarak yapıyorlardı. Eğer işletme kâr ediyor ve satışlarda bir önceki dönemlere göre artışlar söz konusu ise içeride çoğu zaman sorun algılanmazdı Ancak bu yaklaşım, operasyonel verimlilik, müşteri beklentileri, insan kaynakları ve marka değeri gibi finansal olmayan birçok değerin gelişimini izlemekte yetersiz kaldığı görüldü.

Burada önerdiğimiz model 4 farklı perspektifi dengeli şekilde bir araya getiren Balanced Scorecard yöntemi.

Dengeli Skor Kartı

Dengeli Değerleme Kartı

Kurumsal Karne

Dengeli Ölçüm Karnesi olarakta dilimize çevrilen Balanced Scorecard;

Kaynağını vizyon ve stratejiden alarak stratejinin uygulamaya dönüştürülmesi aşamasında kullanılan performans ölçüm sistemidir.

Balanced Scorecard;

bir ölçüm sistemi, bir stratejik yönetim sistemi , bir iletişim sistemidir.

Balanced Scorecard;

Stratejilerini hayata geçirme etkinliğini artırmak isteyen işletmeler için bir çözüm formülüdür.

Kaynağını vizyon ve stratejiden alarak stratejinin uygulamaya dönüştürülmesi aşamasında kullanılan performans ölçüm sistemidir.

Stratejilerini hayata geçirme etkinliğini artırmak isteyen işletmeler için bir çözüm formülüdür.

1990 yılında Harvard Üniversitesi finans profesörlerinden Kaplan ve yönetim danışmanı Norton tarafından, perfomans ölçümü üzerine yapılan bir araştırma neticesinde oluşturulan Balanced Scorecard, 1992 yılında araştırmacıların Harvard Business Review’de yayınladıkları makalede ve 1996 yılında yayınladıkları kitapla bilinmeye başladı.Kitap çıkışından itibaren yedi yıl içinde Fortune 1000 şirketlerinin yarısı tarafından uygulanmaya başlayan sistem hızla yayılmaya devam etti.

Uygulama Süreçleri;

Üst Yönetim Desteğinin alınması

Strateji Yönetim Ekibinin Kurulması

Oluşturulan ekibe gerekli eğitimlerin verilmesi

Misyon, değer, vizyon ve stratejinin belirlenmesi veya geliştirilmesi

Uygulama döneminin belirlenmesi

Perspektiflerin Belirlenmesi

Amaçların Belirlenmesi

Hedeflerin Belirlenmesi

Göstergelerin (Ölçütlerin) Belirlenmesi

Faaliyetlerin Belirlenmesi

Veri operatörlerinin belirlenmesi ve yetkilendirme

Uygulama Eğitimleri

Devreye Alma ve Uygulama

İzleme, Geri Bildirim, Değerlendirme, Geliştirme

olarak tanımlanabilir.

Origami Kurumsal Karne Uygulamaları

BSC modelinin uygulanmasında ,tüm aşamaların yetkilendirme kontrollerine göre organize edildiği, sürecin ve sonuçlarının çeşitli grafik ve liste raporlarla sunulduğu ve sonuçta kişi , birim ve işletme karnemizi oluşturan, dinamik web tabanlı uygulama aracıdır.

Stratejik Yönetim --> bir yönetim şekli,

Balanced Scorecard --> bir sistem,

Origami Bsc --> Stratejik Yönetimi, BSC ile işletmenize uygulamanızı sağlayan bir yazılımdır.

"Başarısızlığın nedeni stratejilerin kötü olması değil, uygulanmamasıdır."

BSC modelinin uygulanmasında ,tüm aşamaların yetkilendirme kontrollerine göre organize edildiği, sürecin ve sonuçlarının çeşitli grafik ve liste raporlarla sunulduğu ve sonuçta kişi , birim ve işletme karnemizi oluşturan, dinamik web tabanlı uygulama aracı Origami Kurumsal Karne uygulamalarını daha yakından tanımak için; https://elementbilgisayar.com.tr/elementyazilimlar-Origami-Kurumsal-Karne-Uygulamalari-ile-Stratejik-Yonetim linkinden uygulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Linkedin Balanced Scorecard Türkiye grubuna üye olarak, konu hakkında bir çok makale, kitap ve bilgi paylaşımlarından faydalanmak için; https://www.linkedin.com/groups/13649839/

Uygulamamız hakkında Linkedin paylaşımlarımıza erişmek için;

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/origamikurumsalkarne/

Detaylı bilgi, görüş ve önerileriniz için, sunum ve demo talepleriniz için;
0 (224) 280 85 55
0 (532) 330 70 75
elementbilgisayar.com.tr
destek@elementbilgisayar.com.tr

Origami Kurumsal Karne ile Raporlama

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Balanced Scorecard Uygulama Yol Haritası
Balanced Scorecard modeli ile işletmenizde stratejik yönetim anlayışını uygulamak için bazı tavsiyelerimiz var. Deneyimlerimiz doğrultusunda oluşturdu...
Lojistikte Dengeli Skor Kartı Uygulanabilirliği
Lojistik Sektörü sürekli bir değişim içerisinde ve lojistik hizmetleri talep edenler, daha ziyade bu hizmetleri optimizasyon konusu için talep etmeye ...