1.İşletmenizde her departmandan en az bir sorumlu olacak şekilde bir strateji 
yönetim ekibi oluşturun ve strateji ekip liderini belirleyin. Aşağıdaki 
maddelerde belirtilen çalışmaları bu ekibin birlikte aynı hedefe yönelmesini 
sağlayacak şekilde birlikte uygulayın.

2.Oluşturulan strateji ekibinin izlenecek yolu anlamasını sağlayacak bir eğitim 
organize edin ve sürecin anlaşılmasını, işletmeye ve dolayısıyla tüm çalışanlara
olan kazanımlarının anlaşılmasını sağlayın.

3-Finansal perspektifle işletmenizde ortakları memnun edecek finansal 
amaçlarınızı belirleyin.  Örneğin, karlılık,büyüme gibi.

4-Müşteri perspektifi ile işletmenizde müşterinizi memnun edecek, müşterinizin 
sizi daha iyi görmesini sağlayacak amaçlarınızı belirleyin. Örneğin müşteri 
memnuniyeti, pazarda hakimiyet, müşteri sadakati, tercih edilmek gibi.

5-İç süreçler perspektifi ile işletmenizde hangi süreçlerde mükemmelliği 
amaçladığınızı belirleyin. Örneğin üretimde verimlilik, başarılı sevkiyat, 
teknoloji kullanımı gibi.

6.Öğrenme ve yenilik perspektifi ile işletme ve çalışanlarınızın, hatta bayi 
ve tedarikçilerinizin gelişim ve yeteneklerini  nasıl artırmalı ve sürdürmeliyiz
konusunda amaçlarınızı belirleyin. Örneğin çalışan memnuniyeti, motivasyonu, 
gelişimi gibi.

6.Amaçlarınıza bağlı olarak hedeflerinizi belirleyin. Örneğin, üretimde 
verimlilik amacımızın altında üretim süresini azaltmak, üretim maliyetini 
düşürmek, hatalı üretim sayısını en aza indirmek, atıl süreleri azaltmak gibi 
her amaç için hedeflerinizi belirleyin. Amaca bağlı birden fazla hedef 
belirleyebileceğinizi unutmayın.

7.Her hedef için, belirlediğiniz hedefe varma konusundaki ölçüm noktalarınızı 
belirleyin. Belirlediğiniz bu ölçüler gösterge veya kpi olarak da 
adlandırılmaktadır. Göstergelerinizi belirlerken, ölçebildiğiniz veya 
ölçebilecek süreci işletebileceğiniz ölçütleri belirlemeniz gerekir. 
Aksi taktirde uygulamada sıkıntı yaşamanız kaçınılmaz olur. En azından bugüne 
kadar ölçemediğiniz bir gösterge bile tanımlıyorsanız, en kısa zamanda ölçüm 
yapabilecek düzeni oluşturmanız gerekir. Hedeflerimize bağlı gösterge tanımları
için örnek verecek olursak, toplam karlılığı arttırmak hedefinin altında, 
net kar oranı, öz sermaye karlılık oranı, aktif karlılık oranı gibi göstergeler 
tanımlanabilir. Müşteri memnuniyetini arttırmak hedefinin altında tanımlanacak 
göstergeler, müşteriyi planlı yıllık yerinde ziyaret sayısı, anket sonuçları 
memnuniyet oranı, siparişlerin zamanında karşılanma oranı, ürün iade oranı 
olabilir. Üretimde atıl süreleri azaltmak hedefinize bağlı olarak, iş gücü 
kullanım oranı, aylık plansız duruş sayısı, kalıp değişimi setup süresi gibi 
göstergeler belirlenebilir. Son bir örnek de yenilik ve öğrenme perspektifinden 
verelim. Çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi hedefimize bağlı olarak, 
işletme içi yıllık eğitim günü (Personel sayısı*gün), yıl boyunca eğitime 
katılmış çalışanların toplam personele oranı, üniversite mezunu çalışan oranı 
gibi  göstergeler değerlendirilebilecektir.

8.Tanımladığınız göstergenin özelliklerini belirleyerek, işletmede aynı dili 
konuşmayı sağlayın. Belirlenmesi gereken önemli özellikler, ölçü birimi 
(adet,metre, paket vs.), ölçüm periyodu(aylık, üç aylık vs.), gösterge süreç 
türü (satınalma süreci, denetim süreci, kalite kontrol süreci vs), gösterge 
tipi (artış hedefleyen, azalış hedefleyen, sıfır hedefleyen) , ölçüm hesaplama 
türü (toplamdan, ortalamadan, kümülatif), göstergenin önem derecesi 
özellikleridir.

9.Beş yıllık hedefinizi belirleyerek, uzun vadede nereye ulaşmak istediğinizi 
bilin, yıllık hedef belirleyerek, sorumlu departmanı seçin. Böylece 
oluşturduğunuz strateji haritasında ortak bir amaç ve hedef zinciri içersinde, 
aynı amaca farklı ölçümlemelerle hizmet eden departmanlarınız, sadece kendi 
sorumluluğundaki ölçümlemeyi yaparken, stratejinizin geneline hizmet edecektir.    

10. Stratejinizin başarıya ulaşması için mutlaka bir uygulama ile 
izlenebilirlik sağlayın. Her kullanıcı sorumlu olduğu departmanın verilerini 
işlerken, yetkililer fotoğrafın tamamını kolaylıkla görebilmeli, üst yöneticiler
grafiklerle işletmenin yönünü takip edebilmeli.

11.Üst yönetim olarak, mutlaka sistemin arkasında durduğunuzu, tüm 
çalışanlarınıza hissettirin.

12.Başlangıçta üçer aylık, sonrasında aylık olarak strateji ekibi olarak, 
değerlendirme toplantısı yapın. Birlikte değerlendirin, hatalı hedeflerden geri 
dönmeyi bilin, süreçleri sürekli iyileştirmeye devam edin.

13.Oluşturduğunuz sistemin kurumsal karne (işletme, departman, takım veya kişi 
bazlı olarak) ve performans değerlendirmeleri üzerinden, motivasyonu olumlu 
etkileyecek şekilde çalışanlarınıza prim, terfi gibi modeller oluşturun. 
Oluşturduğunuz modelin arkasında durun.

14.Buraya kadar sıraladığımız organizasyon, eğitim, sürecin yapılandırılması, 
yazılım altyapısının oluşturulması gibi konularda işletme içi kaynaklarınızın 
yeterli olmadığını düşünüyorsanız mutlaka  bir danışmanla birlikte yol alın. 
Bu hizmeti almanız, sonuna kadar gidebilmenizi kolaylaştıracaktır.

14.Hiç bir zaman unutmayın ki, böyle bir sistem organizasyonu bugün 
bankanıza yatan nakdi artırmayacaktır. Ancak orta ve uzun vadede, 
çalışanlarınızın, müşterilerinizin, sizin memnun olduğunuz, toplam kalite 
yönetiminin önemli bir işlevini yerine getiren doğru hamle ve stratejileriniz, 
sizi yarının kazananı ve daha da önemlisi sürekli kazananı haline getirecektir.

Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim

Sadece muhasebe yazılımı kullanarak bazı sorulara cevap vermek zor değil mi?
İşletmeler genellikle Muhasebe uygulamalarını bir zorunluluk olarak kullanmakta, bununla birlikte en fazla kullanılan uygulamalarda maaş programları o...
Origami Kurumsal Karne ile Stratejik Yönetim
Origami Kurumsal Karne uygulamaları; Balanced Scorecard, EFQM, stratejik planlama gibi işletmelere değer katan çeşitli yönetim modellerine uygun yapıd...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!