Blog

Toplam Kalite Yönetimi,Süreç Yönetimi,Balanced Scorecard (Kurumsal Karne), Stratejik Planlama, EFQM gibi işletmelere değer katan konularda makaleler içeren bloğumuza hoşgeldiniz.

Bitrix24 uygulaması ile neler yapılır?

Bitrix24 yeteneklerini ve kapsamını doğru anlayabilmek için üç beş cümlelik tanıtımlar yeterli gelmiyor. Bu nedenle genel özellikleri tasniflendirilmiş şekilde sizlerle paylaşmak istedim. CRM deseniz yetmiyor, fazlası. Proje yönetimi deseniz değil, fazlası. Yazı içeriğinde, gruplandırarak sunmaya ça...
views: 74 read more ⟶

Performans ölçüm yöntemleri ile kurumsal karne yaklaşımı

Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değerleme modellerine yer verilmiş ve finansal performans değerleme modellerini yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak stratejik değ...
views: 94 read more ⟶

Turizm İşletmelerinde Performans Karnesi

“Kurumsal Performans Karnesi” olarak isimlendirilen Balanced Scorecard’a göre kurumsal performans; finans, müşteri, iç işlemler, öğrenme ve gelişme boyutlarıyla ele alınmalıdır. Kurumsal Performans Karnesi işletmelerin, ölçme ve değerleme esasına dayalı bir stratejik yönetim sistemi ile yönetilmeler...
views: 90 read more ⟶

Kobilerde Stratejik Planlama

Küresel ölçekte yoğun rekabet ortamı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli doğru ve zamanında ulaşan bilgi ihtiyacını arttırmaktadır. İşletme yönetimi; gerek stratejik gerekse taktiksel planlarını, bütçelerini ve fizibilite raporlarını hazırlarken son derece önemli verilerin büy...
views: 108 read more ⟶

Kamuda Performans Yönetimi

Kamuda performans yönetimi uygulamasıyla asıl hedeflenen kamusal kaynakların etkililiği ve verimliliğini sağlayıp, hizmet alıcılarına daha kaliteli hizmet sunarak, kurumun stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır....
views: 87 read more ⟶

Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri

Niçin değişim? • Rekabet edebilirliği sürdürmek, artırmak için • İç-dış rakiplerden daha iyi olabilmek için • Müşterilere gereksinimlerini aşan ürün hizmetler sunabilmek için • İç müşterilerin memnuniyetlerini artırmak için • Topluma katkıyı her yönde artırabilmek için...
views: 97 read more ⟶

Denetim Şirketlerinde Performans Ölçümü

Çok boyutlu performans ölçüm yöntemleri, geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin eksiklerini gidermek amacıyla finansal verilerin yanında finansal olmayan verileri de kullanarak tam bir değerleme imkânı sunan sistemlerdir. ...
views: 87 read more ⟶

E-ticarette süreç yönetimi

İnternet kullanımının artmasıyla gelişen e-ticaretin günümüzde toplam ticaret hacmindeki payı artış göstermektedir. Erişim kolaylığı ve arttırılan güvenlik koşulları eticaret katılımcılarının da sayısının artmasına sebebiyet vermektedir. Elektronik ticaretin bireylere sunduğu kolaylıkların yanı sıra...
views: 94 read more ⟶

Balanced Scorecard Uygulama Yol Haritası

Balanced Scorecard modeli ile işletmenizde stratejik yönetim anlayışını uygulamak için bazı tavsiyelerimiz var. Deneyimlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bu yol haritasını incelemenizde yarar var diye düşünüyoruz. ...
views: 110 read more ⟶

Sağlık kuruluşlarında süreç iyileştirme

Her geçen gün değişen dünyada müşterilerinin talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak firmaların başarıya ulaşmak için en büyük amacı olmuştur. Bu amaçla olumlu yönde sürekli değişimi yakalamak, işletmeler için zorunlu hale gelmiş ve birbirleri arasında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşturm...
views: 107 read more ⟶

Süreç Yönetimi ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama

Bu çalışmada öncelikle süreç iyileştirme üzerine literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür çalışmasında sürecin tanımı, süreç haritalama yöntemleri, süreç haritalama adımları üzerine bilgi toplanmıştır. Bu çalışma ile asıl amaçlanan, işin en hatasız ve en kısa sürede yapılması için süreç çal...
views: 86 read more ⟶

Balanced Scorecard Sisteminin Hizmet Sektöründe Uygulanması

Günümüzde işletmeler artık çok karmaşık pazar yapılarıyla rekabet etmek zorundadır. Bu karmaşık pazar yapısı; işletmeleri, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmada kullanacakları yöntemleri en iyi şekilde belirlemeye itmektedir. Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme Sistemi, bir işletmenin tanımlamış olduğ...
views: 89 read more ⟶

Toplam Kalite Yönetimi

TKY Nedir? • Klasik yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan, gelişen ve gelişimine devam etmekte olan modem ve etken yönetim anlayışının bugünkü adıdır....
views: 91 read more ⟶
1 den 25 e 25 (1 sayfa) ürün gösteriliyor